روسای کمیسیون های تخصصی شورای شهر لاهیجان انتخاب شدند

کمیسیون مشترک عمران و حقوقی شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد و روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ظهر امروز، کمیسیون مشترک عمران و حقوقی شورای اسلامی شهر لاهیجان برگزار شد و روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

بر همین اساس در کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شورای اسلامی شهر لاهیجان، فرشید فقیه شجاعی به عنوان رئیس، رضا نصرتی نائب رئیس، آرمان پوریاسری به عنوان منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

همچنین در کمیسیون حقوقی و فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر لاهیجان، حجت طیران به عنوان رئیس، فرشید فقیه شجاعی نائب رئیس و رضا نصرتی به عنوان منشی انتخاب شدند.

گفتنی است محسن شیخ شعربافان و فرداد جنابی از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری و کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شهر لاهیجان هستند.

محسن شیخ شعربافان به عنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ و آرمان پوریاسری به عنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، انتخاب شدند.

Share