تکمیل پروژه جمع آوری آب های سطحی محله استادسرا در اسرع وقت

سرپرست شهرداری رشت به تکمیل پروژه جمع آوری آب های سطحی محله استادسرا پیش از آغاز بارندگی ها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ناصر عطایی سرپرست شهرداری رشت در بازدید از پروژه جمع آوری آب های سطحی محله استادسرا به ضرورت تکمیل این پروژه در اسرع وقت تاکید کرد.

سرپرست شهرداری اذعان داشت: هیچ پروژه ای نباید در دوران سرپرستی به واسطه مشکلات مالی متوقف بماند.

مهندس عطایی با اشاره به اینکه تزریق مالی به پیمانکار پروژه جمع آوری آب های سطحی محله استادسرا انجام شده، گفت: با تأکیدات انجام شده بر پیمانکار و پیگیری حوزه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و شهرداری منطقه یک امیدواریم این پروژه به زودی پیش از آغاز بارندگی ها تکمیل و به بهره برداری برسد.

گفتنی است مهندس نیک فهم خوب روان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز سرپرست شهرداری رشت را در این بازدید همراهی کرد.

Share