تعیین تکلیف وضعیت ۴۰۰ نیروی قراردادی شهرداری رشت!

گلشنی سرپرست سرمایه انسانی شهرداری رشت از تعیین تکلیف وضعیت قرارداد ۴۰۰ نیروی قراردادی شهرداری رشت خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سرپرست سرمایه انسانی شهرداری رشت از تعیین تکلیف وضعیت قرارداد ۴۰۰ نیروی قراردادی شهرداری رشت خبر داد.

مصطفی گلشنی سرپرست سرمایه انسانی شهرداری رشت اظهار کرد: با پیگیری های شهردار رشت ۴۰۰ نیروی قراردادی شهرداری رشت تعیین تکلیف شدند.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد این کارکنان در حال تنظیم و به زودی منعقد خواهد شد.

Share