برگزاری مهمانی معرفت و اندیشه حسینی توسط هیات فرهنگی مذهبی بانوی آب

بانیانِ هیات بانوی آب که چندسالی ست در مسیر معرفت و اندیشه حسینی گام بر میدارند بر آن شدند تا امسال مراسمی متفاوت برپا کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهمانی معرفت و اندیشه حسینی به همت هیات فرهنگی مذهبی بانوی آب برگزار می شود.

در متن اطلاعیه آمده است:

آخرین محرم قرن چهاردهمِ هجری شمسی، در حالی آغاز گشته که سایه پاندمی کرونا بر جهان سایه افکنده و با این دغدغه، صیانت از سلامت خود و عزیزانمان، به حکم عقل لازم و ضروری شده است. بانیانِ هیات بانوی آب که چندسالی ست در مسیر معرفت و اندیشه حسینی گام بر میدارند بر آن شدند تا امسال مراسمی متفاوت برپا کنند.

لذا با حفظ شکوه و حرمت ایام سوگواری و رعایت حق سلامتی مخاطبان، اقدام به برگزاری مراسم ویژه این شبها به صورت مجازی از طریقِ صفحه ی هیات بانوی آب در اینستاگرام کرده اند.

و به جهت پاسداشت سیره ی اهل بیت در حمایت از آسیب دیدگانِ این بلای بزرگ، تصمیم بر آن است تا با همتِ همراهانِ خَیر، دربین تعدادی از خانواده های محروم شهر رشت، بسته های معیشتی، توزیع گردد.

باشد که همگان در کشتی نجات حسینی، مسیر رستگاری را بپیماییم. آمین.

Share