احضار مدیر مسئول گیلان امروز به دادسرا

محمد کاظم شکوهی راد مدیر مسئول روزنامه گیلان امروز به دادسرای رشت احضار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، صبح امروز محمد کاظم شکوهی راد مدیر مسئول روزنامه گیلان امروز با توجه به شکایت نیروی انتظامی گیلان به دادسرای رشت احضار شد.

 روزنامه «گیلان امروز» در تاریخ هشتم مردادماه گزارشی از مشکلات و سر گردانی مردم در مرکز شماره گذاری اتومبیل رشت منعکس نمود که در پی آن جوابیه ای از سوی ناحیه انتظامی گیلان به این مطلب داده شد که عینا پاسخ نیروی انتظامی نیز در روزنامه درج گردید.

علیرغم انعکاس پاسخ نیروی انتظامی از گیلان امروز شکایت کرد. لکن در تماسهای بعدی نیروی انتظامی بر تعاملات مستمر گیلان امروز صحه گذاشت و‌ قول داده شد که شکایت را پس بگیرد.

مدیر مسئول گیلان امروز در مسیر دادسرای رشت در تماس با تحریریه روزنامه اعلام کرد: انتظار این بود که نیروی انتظامی پس از انتشار جوابیه در روزنامه به جای شکایت، مشکلات مطرح شده را پیگیری می‌کرد.

Share