گزارش تصویری خسارت بارش شدید باران در شهرستان املش

عکس: ابوالفضل شکری

محمد رنجبر فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان املش از تخریب راه ها و پل های کنارگذر و مسدود شدن تعداد زیادی از روستاها، تخریب مزارع برنج و باغات چای در بخش مرکزی و رانکوه خبر داد.

Share