گزارش تصویری برگزاری کنکور سراسری در آستارا

پنجاه و هفتمین کنکور سراسری با شرکت یک هزار و ۹۶۷ داوطلب آستارایی در چهار گروه انسانی، ریاضی، تجربی و هنر در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار می شود

آرش جوهری: پنجاه و هفتمین کنکور سراسری با شرکت یک هزار و ۹۶۷ داوطلب آستارایی در چهار گروه انسانی، ریاضی، تجربی و هنر در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار می شود. امسال با توجه به شیوع کرونا، کنکور با رعایت مسائل بهداشتی و استفاده شرکت کنندگان از ماسک برگزار شد.

 

Share