گزارش تصویری برترین عکس های دنیا با موضوع پرندگان ۲۰۲۰

برندگان امسال از بین بیش از ۱۵ هزار عکس که از عکاسان ۶۰ کشور جهان ارسال شده بود انتخاب شدند. جایزه اصلی رقابت امسال به عکسی رسید که در نروژ ثبت شده بود و با عنوان «پایان روز» معرفی شد.

برندگان امسال از بین بیش از ۱۵ هزار عکس که از عکاسان ۶۰ کشور جهان ارسال شده بود انتخاب شدند. جایزه اصلی رقابت امسال به عکسی رسید که در نروژ ثبت شده بود و با عنوان «پایان روز» معرفی شد.

Share