گزارش تصویری آزمون استخدامی شرکت دخانیات گیلان

مهتاب باقرزاده: آزمون استخدامی شرکت دخانیات گیلان صبح روز جمعه ۲۴ مرداد با حضور داوطلبان در دانشگاه گیلان برگزار شد.    

مهتاب باقرزاده: آزمون استخدامی شرکت دخانیات گیلان صبح روز جمعه ۲۴ مرداد با حضور داوطلبان در دانشگاه گیلان برگزار شد.

 

 

Share