واکنش داماش گیلان به پیشنهاد جایزه ۵۰۰ میلیونی؛ نیازی به چنین پاداش هایی نداریم!

باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان همانطور که در گذشته بارها و بارها نشان داده، به دنبال ارائه یک فوتبال پاک و جوانمردانه در مستطیل سبز است و شرافت و جوانمردی بیش از هر چیزی برای این باشگاه در اولویت قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به دنبال انتشار برخی شایعات بی اساس از سوی معدود سایت های محلی مبنی بر در نظر گرفتن پاداش پانصد میلیونی از سوی باشگاه مس کرمان برای داماش گیلان در ازای متوقف نمودن تیم آلومینیوم اراک، باشگاه داماش گیلان قویا چنین شایعه ای را تکذیب کرد.

در بیانیه باشگاه داماش گیلان آمده است:
باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان همانطور که در گذشته بارها و بارها نشان داده، به دنبال ارائه یک فوتبال پاک و جوانمردانه در مستطیل سبز است و شرافت و جوانمردی بیش از هر چیزی برای این باشگاه در اولویت قرار دارد و در بازی فردا نیز با تمام توان به دنبال ارائه یک فوتبال پاک و دفاع از فرهنگ غنی رشت و گیلان هستیم.

باشگاه داماش گیلان هیچگاه نیازی به چنین پاداش هایی از جانب هیچ تیمی نداشته و تنها پاداش در نظر گرفته شده مثل همیشه، پاداش سی میلیون تومانی از سوی مدیریت باشگاه داماش برای کسب نتیجه در بازی فردا است.

متاسفانه این رفتار ناشایست و شایعه سازی بی اساس برخی افراد شناخته شده نه فقط توهین به باشگاه داماش بلکه توهین به فرهنگ و اصالت مردمان رشت و گیلان بوده و در صورت عدم پوزش و اصلاح چنین اخبار سخیفی، اقدام آنها بدون پاسخ نبوده و باشگاه داماش پیگیر حقوقی این کار غیر اخلاقی و غیر شرافتمندانه خواهد بود‌.

Share