نیلوفر عابدین‌زاده سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی شد

طی حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی سرپرست پژوهشکده محیط زیست و سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سرپرست پژوهشکده محیط زیست و سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی منصوب شدند.

طی حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، دکتر نیلوفر عابدین‌زاده به عنوان سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی منصوب گردید.

در قسمتی از این حکم آمده است:

امید است با اتکال به خداوند متعال و همدلی همه جهادگران عزیز جهاد دانشگاهی در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت های آن پژوهشکده موفق باشید.

همچنین در حکم جداگانه‌ای طی حکمی از سوی دکتر فریبرز جمالزاد فلاح رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان، دکتر هادی مدبری به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی منصوب گردید.

در قسمتی از این حکم آمده است:

باتوجه به تعهد و تجارب جنابعالی و موافقت رئیس جهاد دانشگاهی به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

 

Share