نمایش کیف پر از سکه و ارز مکشوفه از مدیران سابق بانک مرکزی

تصویری از کیف پر از سکه و ارز مکشوفه از مدیران سابق بانک مرکزی؛ رسول سجاد و محسن صالحی که محاکمه آنان در جریان برگزاری است، منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه سوم دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی در حال برگزاری است.

تصویری از کیف پر از سکه و ارز مکشوفه از مدیران سابق بانک مرکزی؛ رسول سجاد و محسن صالحی که محاکمه آنان در جریان برگزاری است را مشاهده می‌کنید.

این مدیران متخلف در ازای کمک به پرداخت ارز به برخی این سکه‌ها رو دریافت کرده‌اند.

Share