فراخوان عمومی برای انتخاب مدیر آبفای رودبار

با هماهنگی های بعمل آمده در راستای شایسته گزینی و فرصت حضور واجدین شرایط برای اخذ پست مدیریت در آبفای گیلان، برای دومین بار از طریق فراخوان عمومی، مدیر امور آبفای رودبار انتخاب می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیر امور آبفای شهرستان رودبار از طریق فراخوان عمومی انتخاب می شود.

مژگان امیدی معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ضمن اطلاع رسانی فراخوان شماره دو این شرکت از طریق پورتال آبفای گیلان گفت: با هماهنگی های بعمل آمده در راستای شایسته گزینی و فرصت حضور واجدین شرایط برای اخذ پست مدیریت در آبفای گیلان، برای دومین بار از طریق فراخوان عمومی، مدیر امور آبفای رودبار انتخاب می شود.

وی در ادامه افزود: واجدین شرایط میتوانند با مراجعه به پرتال شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به آدرس www.gpww.ir و کلیک برروی ایکن فراخوان عمومی در این انتخاب شرکت نمایند.

گفتنی است از این پس مدیران امور آبفای گیلان از طریق فراخوان عمومی انتخاب میشود و از طریق وب سایت شرکت اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

Share