شکایت فرماندار رضوانشهر از یک خبرنگار

مهدی میزانی مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری و تحلیلی وارنا خبر با شکایت فرماندار رضوانشهر به دادگاه احضار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهدی میزانی مدیر مسئول پایگاه خبری وارنا چند روز مانده به گرامیداشت هفته خبرنگار به دلیل شکایت فرماندار رضوانشهر محمد مهدی مظفری به مراجع قضایی احضار شد.

دادگستری شهرستان تالش براساس شکایت مظفری احضاریه این خبرنگار را در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۳ به وی ابلاغ کرد.

در تاریخ ۱۷ / ۰۲ / ۱۳۹۹ در پایگاه خبری وارنا یادداشتی در خصوص انتقاداتی مبنی بر عملکرد فرماندار رضوانشهر منتشر شد که پس از انتشار یادداشت که حواشی متعددی هم در سطح استان و شهرستان داشت و مورد توجه خیل عظیمی از شهروندان قرار گرفت، اما فرماندار رضوانشهر نسبت این یادداشت واکنش نشان داد و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ از مهدی میزانی مدیر مسئول پایگاه خبری وارنا شکایت کرد .

این پرونده در دادگستری استان گیلان _ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان تالش ( ۱۰۱ جزایی سابق ) به شماره پرونده ( ۹۹۰۹۹ ؟ ۱ ؟ ۴۲۲۰۰۱۵۴ ) به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه محمد مهدی مظفری فرماندلار رضوانشهر تشکیل گردید و پس از آن محمد صفری رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ تالش با توجه به صالح نبودن رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی مستندا به ماده ۳۰۲ بند ث از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری یک مرکز استان صادر نمود.

مهدی میزانی در این رابطه اظهار کرد: این روزها نقد و نقد پذیری جایگاه چندانی ندارد و متاسفانه طیف تعریف و تمجید و گاهی بزرگنمایی ها پررنگ تر و دلپذیرتر است، و کوچکترین انتقادها هم مذاق مسئولین خوش نمی آید.

مظفری فرماندار شهرستان رضوانشهر به دلیل برخی مطالب منتشره طرح دعوی کرده و من در هفته آینده در خصوص شکایت ایشان در دادگاه حضور خواهم داشت تا توضیحاتم را بیان کنم.

وی اضافه کرد: از مراجع قضایی درخواست دارم که دست کم در هفته خبرنگار، فعالان عرصه رسانه به دادگاه احضار نشوند

مهدی میزانی در حال حاضر مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری و تحلیلی وارنا خبر، و پایگاه خبری وارنا اسپرت می باشد.

Share