سوالات بهراد ذاکری از شهردار؛ بر چه اساسی از یک عضو شورا برای تهیه مسکن استقراض کرده‎اید؟

بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت خطاب به رییس شورا نامه ای را خواند و گفت:حاج محمدی مدیر غیر بومی است که رشت را برای خود پل ترقی خواهد ساخت.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورا، بهراد ذاکری نامه خود خطاب به رئیس شورا را قرائت کرد.

در این نامه آمده است:

ریاست محترم شورای اسلامی شهر رشت

جناب آقای احمد رمضانپور نرگسی

احتراماً باید در ابتدا به عرض برسانم که اینجا شهر من است در همین شهر زاده شده‌ام و در همین شهر با زندگی فانی وداع خواهم گفت. فرزندانم در همین شهر فردا روزی که قدم خواهند زد و نخستین افرادی که مرا بابت سکوت امروزم زیر سوال خواهد برد ایشان خواهند بود.

تنها عضو شورایی که به که شهرداری رای ندادم و در طول این مدت بارها با رفتارم به او فرصت دادم تا حداقل شایستگی خود را برای شهردار رشت بودن و ماندن را نشان دهد و به عنوان عضوی از شورای پنجم شهر رشت که وسوسه بازی دلالان و وعده پردازان و تسلیم تهمت‌زنندگان و تهدید کنندگان نشد، سوالات زیر را جهت روشن شدن افکار همشهریان مطالبه‌گر و مظلوم تقدیم می‌کنم:

۱. شورای شهر نهادی است که یکی از وظایف آن نظارت بر عملکرد شهردار است لذا ارتباط مستقیم مالی و غیر سازمانی مابین شهردار و اعضای شورای شهر مصداق تعارض منافع می باشد و از طرف دیگر ایجاد هزینه مضاعف و غیر ضروری از مصادیق حیف منابع شهرداری است لذا جناب شهردار توضیح بدهند اولاً چه ضرورتی داشته است که علیرغم بازسازی مسکن سازمانی شهردار متعلق به شهرداری رشت به تهیه مسکن دیگری مبادرت ورزیده است و ثانیاً علی رغم وجود تعارض منافع بر چه اساسی در این زمینه از یکی از اعضای شورای شهر رشت به مبلغ قابل توجه استقراض نموده اند؟

۲. جناب شهردار توضیح بفرمایند مشاوران خود را بر اساس چه معیاری یا معیارهای گزینش نموده اند و در عین حال مشروح گزارش عملکرد مشاوران و همچنین صورت پرداخت حقوق و دستمزد مشاوران و منابع تامین مالی آن را جهت بررسی ارائه بفرمایند.

۳. جناب شهردار مستندات توانمندی مالی سرمایه‌گذار پروژه گیل‌لند را جهت بررسی ارائه بفرمایند و همچنین مشخص کنند که آن یا شرکت‌مشاور مستقل از سرمایه گذار تعیین و احراز شده است یا خیر آیا در این فرایند جلوگیری از تعارض منافع طرفین جهت حفاظت از منابع و حقوق قانونی شهرداری لحاظ شده است یا خیر؟

۴. در مناقصه غیر قانونی برگزار شده کارخانه کود آلی در اسفند ۹۸ حکم اعضای کمیته فنی برگزاری مناقصه توسط شهردار یک روز بعد از صورتجلسه گزارش کمیته فنی ساده شده است جناب شهردار محترم توضیح بفرمایند این اقدام غیرقانونی چرا و به چه منظوری و چگونه توسط ایشان صورت پذیرفته است؟

۵. جناب شهردار در جلسه رسیدگی به اعتراضات وارده به مناقصه برگزارشده کارخانه کود آلی در صحن کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری صراحتاً فرمودند که شخص ایشان مخالف و به کارگیری فناوری لین ترنر تاکید نموده اند؟ چه خواست و چه فشاری وجود داشته است که ایشان در عمل خلاف نظر کارشناسی خود و سایر کارشناسان خبره را ملاک عمل قرار داده‌اند؟

۶. جناب شهردار توضیح بفرمایند برای تامین و توسعه منابع مالی شهرداری چه اقداماتی را علی‌رغم وجود راه‌حل های متنوع در میان گذاشته با ایشان انجام یا به ثمر رسانده اند و اساساً برنامه ایشان برای جلوگیری از بروز کسری بودجه سال ۹۹ چیست؟

۷. چرا جناب شهردار تاکنون هیچ اقدامی برای پیاده‌سازی مفاد مصوبه شورای شهر رشت در رابطه با تعارض منافع موجود در بخش کارکنان بخش‌های صدور و کنترل پروانه‌های ساختمانی با بخش‌های ارائه خدمات مهندسی انجام نداده اند از جمله راه اندازی پرتال دریافت گزارش مردمی.

۸. در سال ۹۸ شهرداری اقدام به قطع دو اصله درخت واقع در خیابان معلم نمود با این توضیح که درختان مذکور خشک شده بودند و به صورت جایگزین درختان دیگری در همان محل و با همان اندازه کاشته خواهند شد جناب شهردار توضیح بفرمایند چرا تاکنون شهرداری نسبت به کاشت مجدد درختان در همان محل اقدام ننموده است با اینکه در اسفند ماه گذشته این کار از لحاظ فنی مهیا بوده است؟

 

Share