سریال آقازاده کدام شخصیت های سیاسی را هدف گرفته است؟

برابرسازی یک رسانه از سریال آقازاده: طبری، میترا استاد، رسول قهرمانی، نجفی و الکس!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه فرهیختگان در گزارشی جالب، مقایسه ای بین برخی شخصیت های سریال آقازاده و شخصیت های واقعی دنیای سیاست و …زده است.

در گمانه زنی فرهیختگان هم به نام محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که بخاطر قتل همسر دومش در زندان به سر می برد اشاره شده هم میترا استاد.

پای اکبر طبری هم به این گمانه زنی باز شده است.

Share