زمان‌بندی جدید جلسات معاملاتی بورس اعلام شد+ جزئیات

زمان پیش گشایش جلسه معاملات بورس در صنایع، فلزات اساسی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و آورده های نفتی کک سوخت و هسته‌ای، به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی از ساعت ١٢ الی ١٢:١۵ و زمان انجام معاملات از ساعت ١٢:١۵ الی ١۵:١۵ می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، زمان پیش گشایش جلسه معاملات بورس در صنایع، فلزات اساسی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و آورده‌های نفتی  کک سوخت و هسته‌ای، به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی از ساعت ١٢ الی ١٢:١۵ و زمان انجام معاملات از ساعت ١٢:١۵ الی ١۵:١۵ می باشد.

پیش گشایش در بقیه صنایع از ساعت ٨:٣٠ الی ٨:۴۵ و زمان انجام معاملات از ساعت ٨:۴۵ الی ١١:۴۵ می باشد. این تغییرات از تاریخ ٢٧ مرداد اجرا خواهد شد.

Share