خانواده زندانی نباید متحمل آسیب شود

مدیرکل زندان های گیلان گفت: وظیفه ما این است که نگذاریم خانواده زندانی در زمان تحمل حبس سرپرست خانواده متحمل آسیب شود و لذا با ورود زندانی به زندان ما در قبال او و خانواده اش مسئول هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرکل زندان های گیلان گفت: وظیفه ما این است که نگذاریم خانواده زندانی در زمان تحمل حبس سرپرست خانواده متحمل آسیب شود و لذا با ورود زندانی به زندان ما در قبال او و خانواده اش مسئول هستیم.

رضا محمدی اصل در جریان بازدید از زندان مرکزی رشت در لاکان، بر بهره گیری از کلیه مواردی که می تواند در راستای کاهش جمعیت کیفری موثر واقع شود تاکید کرد و ارتباط همسو با مقامات قضایی در جهت تسهیل پرونده های مددجویان را بیشتر از قبل خواستار شد.

وی مددکاری و اجرای احکام را از مجموعه هایی دانست که با خانواده های زندانیان بیشتر ارتباط دارند و گفت: باید رویه های پذیرش مبتنی بر کرامت انسانی مورد توجه مجموعه های مددکاری قرار گیرد.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گیلان، با بیان اینکه در زندان ها نباید فردگرا باشیم، اظهار کرد: باید کار گروهی را باهم افزایی و ایجاد تیم های منسجم داشته باشیم تا بتواند در تسهیل کردن امور مربوط به مددجویان و خانواده هایشان موثر واقع شود.

محمدی اصل ادامه داد: وظیفه ما این است که نگذاریم خانواده زندانی در زمان تحمل حبس سرپرست خانواده متحمل آسیب شود و لذا با ورود زندانی به زندان مسئولیت ما بیشتر شده و در قبال او و خانواده اش مسئول هستیم.

وی با بیان اینکه باید تمامی بسترهای لازم برای زندانی و خانواده اش را مهیا کنیم، یادآور شد: بررسی های پزشکی مقدماتی، روانشناسی، درمان های اضطراری، فضاهای مناسب، تامین کافی و… از جمله موارد قانونی مورد نیاز زندانی است و باید اقدامات حمایتی را برای خانواده اش برنامه ریزی کنیم.

مدیرکل زندان های گیلان خاطرنشان کرد: زمانی که مددجو به زندان ورود کرد، مددکاری و اجرای احکام نقششان پررنگ تر می شود، زیرا زندانیان دارای مشکلات قضایی متفاوت بوده و با اشرافیت کامل به پرونده قضایی و داشتن ارزیابی مقدماتی از مددجویان می توان نقش مهمی در حبس زدایی و زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری ایفا کرد و این روند باید ادامه پیدا کند تا مقدمات بازگشت سعادتمندانه زندانی به جامعه مهیا شود.

محمدی اصل در پایان، اصل شایستگی و رفتار نیکو را مسئولیت اصلی کارکنان زندان دانست و یادآور شد: در نظر نگرفتن نوع جرم یا مجازات برای زندانی و خانواده وی یکی از بزرگترین موارد در جایگاه زندانبانی برای حفظ کرامت زندانیان است.

Share