خاطره نگاری جوانفکر از حرف درگوشی احمدی نژاد و رفیق دوست

علی اکبر جوانفکر نوشت: اخیرا در پی انتشار مطلب کذب دیگری از سوی آقای رفیق دوست، از دکتر احمدی نژاد علت این رفتار آقای رفیق دوست را جویا شدم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی اکبر جوانفکر مشاور احمدی نژاد نوشت:

آقای محسن رفیق دوست رئیس اسبق بنیاد مستضعفان و آخرین وزیر سپاه پاسداران، در طول سالهای گذشته بارها علیه دکتر احمدی نژاد موضعگیری کرده است و حتی در یک برنامه زنده صدا و سیما درسال ۱۳۹۷ نیز اعلام کرد که به دولت ایشان نمره صفر می دهد.

 این سئوال همیشه برایم باقی بود که دلیل ضدیت بی منطق او با دکتر احمدی نژاد چیست؟

 اخیرا و در پی انتشار مطلب کذب دیگری از سوی آقای رفیق دوست، از دکتر احمدی نژاد علت این رفتار آقای رفیق دوست را جویا شدم. ایشان با اظهاربی اطلاعی از این امر، صرفا به بیان خاطره ای از وی پرداخت که پاسخ سئوال بنده نیز در آن مستتر است.

 آقای رفیق دوست در دیداری که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با ایشان داشت، خواستار مساعدت وی به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی برای تغییر کاربری یک زمین ۲۱ هکتاری واقع در منطقه ۵ تهران از باغ به مسکونی و تجاری می شود.

 او به دکتر احمدی نژاد می گوید که مالک این زمین در زندان است و ما می توانیم با آزاد کردن او، این زمین را در اختیار خودمان بگیریم.

 رئیس جمهور وقت بدون آنکه وارد اصل موضوع شود از او سئوال می کند که این فرد بیگناه است یا مجرم؟ و او سکوت می کند.
دکتر احمدی نژاد به او می گوید : اگر او بیگناه است باید کمک کنیم که از زندان آزاد شود و زمینش هم متعلق به خود اوست و اگر مجرم است چرا می خواهید او را از زندان آزاد کنید و ملکش را تصاحب نمایید؟!

 دکتراحمدی نژاد سپس دست او را می گیرد و به آرامی در گوش او چنین نجوا می کند: آیا ما انقلاب کردیم که از این کارها بکنیم و ملک مردم را متصرف شویم.

Share