حذف نام شیرزاد از کمیسیون فرهنگی شورا | کارت زرد عضو بانوی شورا به رمضانپور نرگسی

شیرزاد در اعتراض به حذف نامش از کمیسیون فرهنگی خطاب به رییس شورا گفت: شما به عنوان اصلاح طلب خواسته اید که مرا حذف کنید ولی من کار خود را انجام می‎دهم.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جلسه علنی شورای شهر رشت، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با عضویت محمد حسن عاقلمنش، محمد حسن علیپور، امیرحسین علوی، بهراد ذاکری و فرهام زاهد بسته شد.

این مساله اعتراض فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در سال سوم را در پی داشت. عضو بانوی شورا در اعتراض به حذف نامش از کمیسیون فرهنگی خطاب به رییس شورا گفت: شما به عنوان اصلاح طلب خواسته اید که مرا حذف کنید ولی من کار خود را انجام می‎دهم.

شیرزاد اظهار کرد: برعکس چیزی که خودتان را نشان می‎دهید اصلا حرفه ای عمل نمی‎کنید و در اولین جلسه ریاست شما به شما کارت زرد می‎دهم.

رمصانپور نرگسی هم در واکنش به اظهارات شیرزاد گفت: زمانی که مرا از کمیسیون بودجه حذف کردید، عقلانی بود؟ خوشحال می شوم که از شما کارت زرد بگیرم.

شیرزاد نیز گفت: منتظر کارتهای بعدی من باشید.

Share