تکذیب مخالفت دلخوش با طرح شفافیت آرای نمایندگان؛ از طراحان این طرح هستم!

دلخوش نوشت: با وجود اینکه بنده از طراحان طرح شفافیت هستم متاسفانه برخی از همکاران شهرت طلب که سواد قانونی هم ندارند اتهام کذبی مبنی بر مخالفت بنده با کلیات طرح مطرح کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیدکاظم دلخوش مخالفت خود را با طرح شفافیت آرای نمایندگان تکذیب کرد.

نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم در توئیتی نوشت:

طرح شفافیت آرای نمایندگان در جلسه امروز کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس به بحث گذاشته شد و هر یک از اعضا پیشنهادات خود را برای کامل تر شدن طرح ارائه کردند. پیشنهادات اینجانب نیز در راستای تکمیل طرح شفافیت مطرح گردید و در نهایت طرح برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شد.

‏با وجود اینکه بنده از طراحان طرح شفافیت هستم متاسفانه برخی از همکاران شهرت طلب که سواد قانونی هم ندارند اتهام کذبی مبنی بر مخالفت بنده با کلیات طرح مطرح کردند که باید به حال ایشان تاسف خورد چرا که فکر می کنند با بستن اتهام دروغین به دیگران در چشم مردم عزیز می شوند!

Share