تجلیل از کادر درمانی بیمارستان امینی لنگرود که جشن ازدواجشان را لغو کرده بودند

در حاشیه جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان لنگرود از کادر درمانی بیمارستان امینی که جشن ازدواج خود در دوران کرونا لغو کرده بودند با حضور سیروس شفقی فرماندار لنگرود، قدردانی شد.

در حاشیه جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان لنگرود از کادر درمانی بیمارستان امینی که جشن ازدواج خود در دوران کرونا لغو کرده بودند با حضور سیروس شفقی فرماندار لنگرود، قدردانی شد.

Share