برکناری سجاد حسینی از کود آلی گیلان | سعید بشری سرپرست شد

با تصویب هیئت مدیره شرکت کود آلی گیلان سعید بشری به عنوان سرپرست این شرکت منصوب و جایگزین سجاد حسینی در این سمت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هیئت مدیره شرکت کود آلی امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ سعید بشری را جایگزین سجاد حسینی کرد.

گفتنی است سعید بشری در کارنامه کاری خود ریاست اموال سازمان حمل و نقل و ترافیک را به مدت هفت سال، ریاست ناحیه یک منطقه چهار، ریاست اداره اموال شهرداری رشت و نمایندگی ویژه شهردار را در پروژه های زباله سوز و تصفیه خانه سراوان بر عهده داشته است.

پیش از این سجاد حسینی مدیرعامل کارخانه کود آلی گیلان بود.

Share