انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر سنگر برگزار شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر سنگر برگزار و حسن محمدی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر سنگر در سال پایانی فعالیت شورای پنجم برگزار شد.

در این انتخابات حسن محمدی با ۳ رای اعضا شورا به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.

همچنین مریم معصومی با رای اکثریت مطلق اعضای شورا به عنوان نائب رئیس، حجت کیاهی به عنوان سخنگو، نادر کبریائی به عنوان خزانه دار و رحیم پورطالمی به عنوان منشی شورا انتخاب شد.

Share