افزایش درآمد شهرداری با تایید طرح جامع اطاقور | زیباسازی تمام دیوارهای شهر

ملاپور با اشاره به تایید طرح جامع اطاقور در کمیته انطباق گفت: به تایید طرح جامع شاهد افزایش درآمد شهرداری در خصوص صدور پروانه خواهیم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا داریوش ملاپور عضو شورای شهر اطاقور در گفتگو با دیارمیرزا با اشاره به گستردگی حوزه جغرافیایی اطاقور و کمبود امکانات آتش نشانی گفت: هم اکنون خدمت رسانی با یک ماشین آتش نشانی فرسوده ارائه می شود و از نماینده لنگرود در مجلس انتظار داریم که نسبت به تجهیز امکانات آتش نشانی به ما کمک کند.

وی با اشاره به معوقات پرسنل شهرداری گفت: شهرداری در این زمینه با مشکلات زیادی رو به و است.

ملاپور با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی ساختمان آتش نشانی گفت: تکمیل این ساختمان نیازمند ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار است.

عضو شورای شهر اطاقور با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه دفع ابهای سطحی گفت: در زمینه آسفالت ورودی شهر، زیباسازی دیوارهای شهری اقدامات خوبی صورت گرفته است که ادامه خواهد داشت.

ملاپور با اشاره به تایید طرح جامع اطاقور در کمیته انطباق گفت: به تایید طرح جامع شاهد افزایش درآمد شهرداری در خصوص صدور پروانه خواهیم بود.

عضو شورای شهر اطاقور افزود: با توجه به وقفه ۸ سال در این حوزه شاهد ساخت و ساز مناسبی نبودیم.

وی خواستار کمک مالی نماینده لنگرود و همچنین تلاش برای اعطای قیر رایگان به شهرداری اطاقور شد و افزود: بودجه سال جاری حدود ۴ میلیارد تومان است.

ملاپور با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری اطاقور اظهار کرد: در صدور پروانه و ارائه امکانات عمرانی مدیریت شهری حامی سرمایه گذاران است.

Share