گلباران مزار شهدای لنگرود با حضور مسئولان

مزار شهید علیرضا نورانی، شهید سیف الله عبدالکریمی و سایر شهدای گرانقدر لنگرود با حضور مقامات شهرستان گلباران شد.

مزار شهید علیرضا نورانی، شهید سیف الله عبدالکریمی و سایر شهدای گرانقدر لنگرود با حضور مقامات شهرستان گلباران شد.

Share