گزارش تصویری گشت و گذار تابستانی در گردنه حیران آستارا

آرش جوهری: با آغاز فصل تابستان در گردنه حیران آستارا علی رغم تاثیر شیوع کرونا و کاهش حضور گردشگران در این منطقه، بازار گشت و گذار برای اندک گردشگران تابستانی را در این نقطه سرسبز غربی ترین نقطه استان گیلان فراهم کرده‌است.

آرش جوهری: با آغاز فصل تابستان در گردنه حیران آستارا علی رغم تاثیر شیوع کرونا و کاهش حضور گردشگران در این منطقه، بازار گشت و گذار برای اندک گردشگران تابستانی را در این نقطه سرسبز غربی ترین نقطه استان گیلان فراهم کرده‌است.

Share