گزارش تصویری ویژه برنامه شب آفتابی در حسینیه هنر رشت

ویژه برنامه شب آفتابی، خاطره و ضیافت شام فعالان فرهنگی در عرصه مقابله با کرونا و کمک مومنانه در حسینیه هنر رشت برگزار شد.

ویژه برنامه شب آفتابی، خاطره و ضیافت شام فعالان فرهنگی در عرصه مقابله با کرونا و کمک مومنانه در حسینیه هنر رشت برگزار شد.

Share