گزارش تصویری دیدار تیمهای ملوان انزلی و بادران تهران

امیر محبوب یگانه: ملوان انزلی در یک دیدار خانگی با هدایت اکبر میثاقیان توانست با دو گل خشایار زبرجد و سیامک کوروشی برابر بادران تهران به پیروزی دست یابد.  

امیر محبوب یگانه: ملوان انزلی در یک دیدار خانگی با هدایت اکبر میثاقیان توانست با دو گل خشایار زبرجد و سیامک کوروشی برابر بادران تهران به پیروزی دست یابد.

 

Share