مردم خدمتگزاران واقعی را تشخیص می‌دهند

فرماندار رشت با تاکید بر لزوم ترویج احساس وظیفه اجتماعی در بین آحاد جامعه، گفت: راه دستیابی به توسعه در هر جامعه ای از مسیر پایبندی اشخاص به وظیفه اجتماعی خود می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی فتح اللهی در نشست با بخشدار، امام جمعه و جمعی از مسئولین بخش لشت نشاء با اشاره به اینکه هر انسانی با مجموعه ای از آثار و نام نیکی که از خویش به یادگار می گذارد، زنده و جاودان خواهد ماند، اظهار داشت: فرصتی که در قالب مسئولیت در اختیار ما نهاده شده، نعمتی از جانب جهت خدمتگزاری به مردم است و اینکه بتوانیم با اخلاص در عمل، نامی نیکو از خود بر جای بگذاریم.

فرماندار رشت با بیان اینکه در صورتی که احساس وظیفه در بین آحاد جامعه ارتقاء یابد بسیاری از مشکلات آن جامعه رخت خواهد بست، افزود: راه رسیدن به بالندگی از مسیر تعهد و پایبندی به انجام وظایف محوله می گذرد و باید این حس در سطح جامعه و در فرد فرد اعضای آن، تقویت شود.

وی اولویت بندی در انجام امور و انجام پروژه ها را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: باید در تصمیم گیری مدیران اولویت نیازمندی بخش ها، مد نظر قرار گیرد تا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ شود که از کمترین میزان خطا برخوردار باشد.

 فتح اللهی به مشکلات زمین های اوقافی در بخش لشت نشاء اشاره کرد و افزود: در این خصوص نیاز است ضمن بررسی همه جوانب شرعی و اجتماعی و استفاده از همه ظرفیت ها به راهکار اجرایی منطبق با منطق و قانون دست یافت.

فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بالای بخش خصوصی و سرمایه گذاران، تصریحکرد: در هیچ جای دنیا رفع معضل اشتغال تنها با اتکا بر عملکرد دولت حل و فصل نشده و دولت وظیفه دارد با بسترسازی و رفع موانع از سر راه سرمایه گذاران، شرایط را برای کارآفرینی و اشتغالزایی مهیا نماید.

مقام عالی دولت در مرکز استان توجه ویژه به مقوله فرهنگ به عنوان زیربنای بسیاری از امور اجتماعی و اقتصادی را بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد:حتی با فراهم نمودن امکانات فراوان، در صورت عدم اشاعه  فرهنگ صحیح، نتیجه مطلوب برای آن جامعه به وجود نخواهد آمد.

گفتنی است در ابتدای این نشست احمد قدیمی بخشدار لشت نشاء گزارشی از وضعیت این بخش و مسائل و مشکلات پیش روی این مردم بخش لشت نشاء ارائه نمود. همچنین امام جمعه، شهردار و فرمانده بسیج لشت نشاء به ارائه نظرات و پیشنهادات خویش در جهت حل مشکلات این بخش پرداختند.

لزوم عدالت محوری در تخصیص اعتبارات بخش های تابعه رشت

علی فتح اللهی در نشست با بخشدار، امام جمعه و تعدادی از مسئولین بخش خشکبیجار، با اشاره به اینکه مسئولین باید نگاهی توسعه محور داشته باشند، اظهار داشت: تفکرات و اندیشه های تمامی مسئولین باید در یک راستا و در جهت دستیابی به الگوهایی قرار گیرد که ضمن گره گشایی بخشی از مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، بتواند همواره در بهبود اوضاع به عنوان یک راه حل مطمئن موثر باشد.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه گستردگی دامنه تحریم ها و سخت گیری های بین المللی، موجب قرار گرفتن کشور در شرایط حساس کنونی شده است، تصریح نمود: اگر درک صحیح و مطالعه جامعی از شرایط کشور نداشته باشیم، نمی توانیم وضعیت موجود را مدیریت نموده و به تبع آن مردم دچار سرخوردگی و ناامیدی می شوند.

وی ادامه داد:  هنر یک مدیر موفق، پیشبرد امور در همین شرایط سخت است که بتواند با اولویت بندی پروژه ها و شناسایی و جمع بندی مشکلات بر اساس واقعیات، به موازات رعایت اصل صداقت با مردم، بر مشکلات فائق آید و یا آن را تعدیل نماید.

 فتح اللهی روحیه خدمتگزاری را یکی از اصلی ترین ویژگی های مدیریتی دانست و عنوان کرد: مسئولین باید انتقادپذیر بوده و شرایط به گونه ای فراهم شود که مردم بتوانند مطالبات برحق خود را از آنان طلب کرده و البته که مردم خدمتگزاران واقعی خود را تشخیص می دهند.

فرماندار رشت با بیان اینکه در تخصیص اعتبارات میان بخش ها سعی خواهیم کرد عدالت را رعایت کنیم، افزود: در جهت درک صحیح از مشکلات بخش ها، به زودی بازدید های دوره ای را از سطح بخش های تابعه شهرستان خواهیم داشت.

در ابتدای این نشست نیز سید رضا صفوی بخشدار خشکبیجار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بخشداری خشکبیجار به تشریح توانمندی ها، ظرفیت ها و مشکلات این بخش پرداخت، همچنین امام جمعه و سایر مسئولین این بخش نیز نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل و مشکلات این بخش بیان کردند.

Share