قطع همه ارتباطات مخابراتی در رودبار به علت تغییر مسیر فیبر نوری

به علت تغییر مسیر فیبر نوری در شهر رودبار و انتقال کابل فیبر نوری به مسیر جدید، همه ارتباطات سیار و ثابت و اینترنت در شهرهای رودبار، منجیل و لوشان روز شنبه ۷ تیر به مدت ۳ ساعت قطع خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هفتم تیر همه ارتباطات سیار و ثابت در شهرهای رودبار، منجیل و لوشان قطع می شود.

علیرضا پارسایی سرپرست منطقه مخابرات گیلان گفت: به علت تغییر مسیر فیبر نوری در شهر رودبار و انتقال کابل فیبر نوری به مسیر جدید، همه ارتباطات سیار و ثابت و اینترنت در شهرهای رودبار، منجیل و لوشان روز شنبه ۷ تیر به مدت ۳ ساعت قطع خواهد شد.

Share