فیلم: نصب سنگ مزار رومینا اشرفی

سنگ مزار رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی که یکم خرداد توسط پدرش با داس به قتل رسید، نصب شد. نحوه و علت قتل دلخراش رومینا در ماه گذشته بازتاب فراوانی در جامعه و فضای مجازی داشت و به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قتل تبدیل شد. دانلود

سنگ مزار رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی که یکم خرداد توسط پدرش با داس به قتل رسید، نصب شد. نحوه و علت قتل دلخراش رومینا در ماه گذشته بازتاب فراوانی در جامعه و فضای مجازی داشت و به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قتل تبدیل شد.

دانلود

Share