دومین ممیزی مراقبتی استانداردISO/IEC17025 آبفای گیلان براساس ویرایش ۲۰۱۷ انجام شد

دومین ممیزی مراقبتی استانداردISO/IEC17025 آبفای گیلان براساس ویرایش ۲۰۱۷ انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دومین دوره ممیزی مراقبتی استاندارد ISO/IEC17025 توسط نمایندگان گروه ممیزی آب و فاضلاب کشور با سرممیزی خانم سهراب نیا برای بخش های مدیریت، فنی بیولوژی و فنی میکروبی و ممیزی خانم مظفری برای بخش فنی فیزیکوشیمیایی به صورت ویدئو کنفرانس (به دلیل شیوع کرونا) با موفقیت برگزار شد.

سیده ضحی حجازی سرپرست مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب آبفای گیلان، با اشاره به برگزاری دومین دوره ممیزی مراقبتی استاندارد ISO/IEC17025 گفت: براساس ابلاغ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شرکتهای آب و فاضلاب مبنی بر ممیزی مراقبتی براساس ویرایش ۲۰۱۷، تجارب ممیزی مراقبتی بصورت ویدئو کنفرانس برای اولین بار در کشور با آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب گیلان با موفقیت انجام شد.

وی در ادامه گفت: انجام آزمون های کیفی با تواتر زمانی و مکانی مشخص، پایش کیفی منابع تامین، مخازن ذخیره و شبکه های توزیع تحت نظارت کارشناسان مجرب با مدارک تحصیلی بالا و مطابق دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و جهانی آب شرب ( ۱۰۵۳ ، ۱۰۱۱ و WHO) انجام می گیرد و صحت انجام آزمون ها با شرکت در آزمون مهارت تخصصی (PT) مورد ارزیابی قرار می گیرند.

حجازی همچنین اظهار داشت: آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب گیلان در سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ، استقرار و پیاده سازی استاندارد ISO/IEC17025  بر اساس ویرایش ۲۰۰۵ شد و در سال ۱۳۹۸ اولین ممیزی مراقبتی بر اساس ویرایش ۲۰۰۵ و در سال ۱۳۹۹ دومین ممیزی مراقبتی بر اساس ویرایش ۲۰۱۷ انجام شد.

وی یادآور شد: در دومین ممیزی مراقبتی، آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب گیلان موفق به ارتقای ویرایش استاندارد ISO/IEC17025  از ۲۰۰۵ به ۲۰۱۷ شد و در این دوره اسکوپ های نمونه برداری بیولوژی، آزمون بیولوژی شمارش پلانکتون و آزمون بیولوژی شمارش نماتود به اسکوپ های استاندارد آزمایشگاه افزوده شد و تعداد اسکوپ های دامنه کاربرد سیستم ایزو ۱۷۰۲۵ به ۲۳ مورد ارتقا یافت.

Share