تصاویر همایش روز اصناف در اتاق اصناف لنگرود

همایش روز اصناف در شهرستان لنگرود با سخنرانی مهندس پرویز محمدنژاد نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف برگزار شد.

همایش روز اصناف در شهرستان لنگرود با سخنرانی مهندس پرویز محمدنژاد نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی و با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف برگزار شد.

Share