تصاویر ملاقات عمومی شهروندان با شهردار لنگرود

ملاقات عمومی شهروندان لنگرود با مهدی رجایی شهردار این شهر همراه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

ملاقات عمومی شهروندان لنگرود با مهدی رجایی شهردار این شهر همراه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

Share