بودجه سال ۹۹ شرکت آب و فاضلاب گیلان در مجمع عمومی عادی تصویب شد

بودجه سال ۹۹ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به ریاست مهندس جانباز در مجمع عمومی عادی تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در راستای اقدامات یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در سال ۹۹ به منظور تصویب بودجه با حضور ۱۰۰درصد سهامداران تشکیل شد.

گفتنی است جلسه مجمع عمومی به ریاست مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با حضور ۱۰۰درصدی نمایندگان سهام، اعضای هیأت مدیره آبفای گیلان، معاونین و مدیران امور در تاریخ ۴تیر۱۳۹۹ بصورت ویدئوکنفرانس تشکیل و اولین بودجه تلفیقی شرکت یکپارچه سال ۹۹ به تصویب رسید.

ابتدا سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان گزارش مفصلی از اقدامات و تکالیف خاص هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه نمود و ضمن تشریح عملکرد این شرکت، به اهداف و برنامه های بودجه سال۹۹ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان پرداخت.

سپس مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ضمن ارائه راهکارهای لازم درخصوص گزارشات ارائه شده، انتظارات مجمع در این حوزه را بیان نمود.

Share