گزارش تصویری سوگواری سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در رودسر

مراسم سوگواری سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در رودسر برگزار شد.  

مراسم سوگواری سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در رودسر برگزار شد.

 

Share