گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان املش

جلسه شورای اداری شهرستان املش با حضور نماینده مردم املش در مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه برگزار شد و در این جلسه از خیرین و سازمانهای مردم نهاد در بحران کرونا قدردانی به عمل آمد.

جلسه شورای اداری شهرستان املش با حضور نماینده مردم املش در مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه برگزار شد و در این جلسه از خیرین و سازمانهای مردم نهاد در بحران کرونا قدردانی به عمل آمد.

Share