گزارش تصویری برداشت توت فرنگی در فومن

طی سالهای اخیر کشت توت فرنگی در نقاط مختلف گیلان افزایش داشته است. برداشت محصول توت فرنگی در گیلان همه ساله از نیمه دوم فروردین ماه آغاز می‌شود و تا پایان خرداد ماه ادامه می‌یابد. تصاویر زیر مربوط به برداشت این محصول در روستای خطیب گوراب از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن است.

طی سالهای اخیر کشت توت فرنگی در نقاط مختلف گیلان افزایش داشته است. برداشت محصول توت فرنگی در گیلان همه ساله از نیمه دوم فروردین ماه آغاز می‌شود و تا پایان خرداد ماه ادامه می‌یابد. تصاویر زیر مربوط به برداشت این محصول در روستای خطیب گوراب از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن است.

Share