گزارش تصویری برداشت توت فرنگی از گلخانه‌های آستارا

برداشت حدود ۱۰ تن توت فرنگی از گلخانه‌های آستارا با هدف عرضه در بازار مصرف آغاز شد.

برداشت حدود ۱۰ تن توت فرنگی از گلخانه‌های آستارا با هدف عرضه در بازار مصرف آغاز شد.

Share