کدام دستگاه‌ها از افزایش امتیاز شغلی حقوق بهره‎مند شدند+ جدول

قبل از مصوبه افزایش ۵۰ درصدی سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دستگاه ها از این موضوع برخودار بودند که مابقی دستگاه ها نیز در سال جاری به اضافه شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، بهمن ماه سال ۹۸ مصوبه افزایش ۵۰ درصدی افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

قبل از آن برخی از دستگاه ها بنا به مصوباتی از مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخودار بودند.

دستگاه‌های اجرایی که قبل از  بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۳۰ به موجب مصوبات موردی از افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار بودند بدین شرح است:

 دستگاه هایی که کمتر از ۵۰ درصد از امتیازات شغلی بهره مند شده اند در سال جاری تا این سقف بخشنامه دولت را برای کارمندان خود اجرایی خواهند کرد.

دستگاه‌های اجرایی که در اجرای  بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۳۰ از افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردارشده‌اند بدین شرح است:

دستگاه‌های اجرایی که مشمول بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰  نبوده‌اند لیکن به موجب سایر اختیارات قانونی از افزایش حقوق  (مشابه بخشنامه مذکور) برخوردارشده‌اند از این قرار است:

Share