هادی نوری مشاور امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی حکمی هادی نوری را به عنوان مشاور امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی حکمی هادی نوری را به عنوان مشاور امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد.

گفتنی است هادی نوری عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و از اعضای حزب اعتدال و توسعه شاخه گیلان است که در سابقه کاری خود مدیرکلی کتابخانه های گیلان را برعهده داشته است.

 

 

 

Share