سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و توسعه ورزش همگانی منصوب شدند

سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و گروه توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان، هاشم اسماعیلی بعنوان سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای منصوب شد.

گفتنی است، پیش از این فاضل بازیار سرپرستی گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای این اداره کل را بر عهده داشت.

همچنین طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان طاهره حق پرست بعنوان به سرپرست گروه توسعه ورزش همگانی این اداره کل منصوب شد.

پیش از این هاشم اسماعیلی سرپرستی گروه توسعه ورزش همگانی این اداره کل را بر عهده داشت.

Share