درخواست آبفای رشت از شهروندان برای صرفه جویی و مدیریت مصرف آب

آبفای رشت با صدور اطلاعیه ای خطاب به شهروندان برای صرفه جویی و مدیریت مصرف آب درخواست همکاری کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شرکت آب و فاضلاب شهرستان رشت با صدور اطلاعیه ای از شهروندان درخواست کرد با توجه به افزایش دما و افزایش مصرف آب، نسبت به صرفه جویی و مدیریت مصرف آب همراهی لازم را داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است:
رشتوندان محترم، با توجه به افزایش کم سابقه دما و حضور چشمگیر مسافران، مصرف آب شهری به شدت افزایش یافته است. خواهشمندیم با صرفه جویی و مدیریت مصرف آب، شرکت آبفا را در تداوم خدمات رسانی یاری فرمائید.

روابط عمومی آبفای شهرستان رشت

Share