حفظ سلامت و امنیت دانشجویان مهمترین دغدغه در شرایط کنونی است

فردین مهرابیان، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تمهیدات دانشگاه علوم پزشکی گیلان، حفظ سلامت و امنیت دانشجویان را از مهمترین دغدغه ها در شرایط کنونی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تمهیدات دانشگاه علوم پزشکی گیلان، حفظ سلامت و امنیت دانشجویان را از مهمترین دغدغه ها در شرایط کنونی عنوان کرد.

فردین مهرابیان در این خصوص گفت: با توجه به شرایط فعلی، احتمال بر این است که از هفدهم خرداد با اولویت بالینی‌ها آموزش شروع شود، و دانشجویان کارشناسی، دروس غیر بالینی همچنان به صورت مجازی برگزار گردد.

وی در این خصوص با توجه به جلساتی که با ریاست دانشگاه و معاونین و روسای دانشکده ها داشت بیان کرد: با توجه به استفاده مشترک دانشجویان از آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام مشترک تصمیم گرفته شده با کاهش تعداد دانشجویان در خوابگاه‌ها و جلوگیری از حضور همه دانشجویان همزمان در خوابگاه‌ها و ضدعفونی نمودن فضاهای خوابگاه به صورت مداوم و در اختیار قرار دادن مواد ضدعفونی و بهداشتی تلاش داریم تا بتوانیم تا حد امکان از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنیم.

مهرابیان با اشاره به خوابگاه‌ها و تجمع دانشجوها در آنها یکی ازاقدامات مهم را انجام تست PCR از دانشجویان دانست و پیشنهاد کرد، تمهیدات لازم برای حضور دانشجویانی که از مناطق قرمز اتخاذ شود که این دانشجویان موقتا در دانشگاه‌های شهرهای خود حضور داشته و امتحانات خود را در شهرهای خود انجام دهند.

وی در پایان این نوید را به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان داد که تمام توان خود را به کار خواهیم بست، تا شاهد کمترین مشکلات باشیم، چرا که همه‌ی دانشجویان فرزندان ما هستند و ما امانتدار خانواده‌های آنها هستیم.

Share