تصاویری از حضور نوبخت بر سر مزار زنده یاد روح الله قهرمانی چابک

عکس: ابوالفضل شکری

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بر سر مزار زنده یاد روح الله قهرمانی چابک استاندار اسبق گیلان در امامزاده سید ابوجعفر ابیض (ع) چابکسر حضور یافت.

Share