تصاویری از ارسال بسته‌های معیشتی برای نیازمندان توسط «موکب محسنین گیلان»

موکب محسنین گیلان در ادامه فعالیت‌های خیرخواهانه خود در رزمایش مواسات شرکت کرد و بسته‌های معیشتی از مهدیه رشت برای توزیع به گروه‌های هدف ارسال شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، موکب محسنین گیلان در ادامه فعالیت‌های خیرخواهانه خود در رزمایش مواسات شرکت کرد و بسته‌های معیشتی از مهدیه رشت برای توزیع به گروه‌های هدف ارسال شد.

گفتنی است در طرح هم سفره موکب محسنین، ۱۵۰۰ وعده سحری و افطاری به صورت روزانه، نان رایگان در نانوایی های ۱۵ محله و همچنین ۱۵۰۰ بسته مواد غذایی و بهداشتی با شعار همه شهر گرد یک سفره توزیع شد.

Share