تحصیل حضوری دانش آموزان در دل باغ فندق سرسبز خانم معلم در اشکورات!

یک معلم رودسری ثابت کرد کرونا نمیتواند آموزش را تعطیل کند و تحصیل دانش آموزانش را در مزرعه سرسبز باغ فندوق خود ادامه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پویش ملی #کرونا_را_شکست_می‎دهیم، درروزهای پیک شیوع بیماری ویروس کووید۱۹ تواتر به گوش میخورد.
نمونه‌های ملموس آن امروز در قامت مدافعین سلامت در بیمارستان‌ها و در خط صفر مبارزه با کرونا است یا نمونه دیگر این مدافعین پرستاری بود که مراسم ازدواج‌اش را به تاخیر می‌اندازد تا سنگر مبارزه با کرونا خالی نماند.
پشت کرونا این بار دراشکورات شهرستان رودسر،روستای دیورود به خاک مالیده شد. گویی سرشت معلمی با ایثار و از خودگذشتگی عجین شده است. هیچ عامل خارجی نمی‌تواند مزاحم رابطه عاشقانه معلم و دانش‌آموز شود.
ویروس منحوس کرونا با ورود نحس‌گونه‌اش به عاملی برای تهدید سلامتی افراد جامعه بدل شده و مدارس کشور را به تعطیلی کشاند،اما با ایثار وعلاقه معلمان، آموزش تعطیل نشد.
عرصه آموزش و پرورش عرصه شکست کرونا است.
آموزش مجازی مسیری بود که کرونا بر پیکره آموزش و پرورش تحمیل و با اجبار مسیر مستقیم و حضوری را به مجازی سوق داد. این شکل مجازی و تکنیک‌گونه باز نتوانست حس و دلسوزی بین معلم و شاگرد را کم کرده و بذل ایثار معلمی را مانع شود.
در مناطقی که بعلت عدم زیرساخت اینترنت و…خانم سکینه اکبرنژاد اشکلک، معلم وظیفه شناس روستای دیورود اشکورات بخش رحیم آباد، شهرستان رودسر با رعایت فاصله اجتماعی ورعایت نکات بهداشتی با برگزاری کلاس حضوری در دل یمزرعه سرسبز باغ فندوق، به مدت دو ماه آموزش دانش آموزان را بخوبی دنبال کرد.

گفتنی است سرهنگ پاسدار حسن حبیبی، مسئول بسیج فرهنگیان گیلان با حضور در این کلاس صحرانی از زحمات خانم معلم و از دانش آموزان آن کلاس تجلیل بعمل آورد.

Share