ببینید | عذرخواهی مجری شبکه دو از علما و مردم قم

نجمه جودکی،مجری برنامه در انتهای الوند شبکه دو سیما، از «حضرت معصومه و علما و مردم» بخاطر خبررسانی غلط درباره آغاز تهاجم ملخها از شهر قم عذرخواهی کرد. دانلود

نجمه جودکی،مجری برنامه در انتهای الوند شبکه دو سیما، از «حضرت معصومه و علما و مردم» بخاطر خبررسانی غلط درباره آغاز تهاجم ملخها از شهر قم عذرخواهی کرد.

دانلود

Share