بازگشت ۱۲۰ ایرانی به کشور از مرز آستارا

۱۲۰ نفر از دانشجویان ایرانی دانشگاههای جمهوری آذربایجان و اتباع ایرانی ساکن این کشور از طریق مرز زمینی آستارا به ایران بازگشتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چهارمین گروه ایرانیان مقیم جمهوری آذربایجان شامل ۱۲۰ نفر از دانشجویان ایرانی دانشگاههای جمهوری آذربایجان و اتباع ایرانی ساکن این کشور از طریق مرز زمینی آستارا به ایران بازگشتند.

 این افراد که به دلیل مسدود شدن مرزهای دو کشور پس از شیوع ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان مانده بودند، با همراهی پلیس و هماهنگی های انجام شده بین سفارت های دو کشور به ایران بازگشتند.

این گروه از ایرانیان با هماهنگی مقامات دو کشور از طریق مرز زمینی آستارا وارد ایران شدند.

پیش از این ۴۱۴ نفر از شهروندان ایرانی که در رابطه با مسدود بودن مرزها در پی بروز کرونا ویروس نتواستند به ایران برگردند ، درقالب سه گروه به کشور منتقل شده اند.

گذرگاه‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از یازدهم اسفند ماه سال گذشته برای مقابله با شیوع کرونا مسدود شده اند و این ممنوعیت تردد فعلا تا یازدهم خرداد ماه تمدید شده است.

Share